"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ:


ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΗΔΕΣ ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ; 

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων

 Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καταδικάζει ὡς ἐντελῶς ἀνυπόστατες τὶς συκοφαντικὲς διαδόσεις, γραπτὲς ἤ προφορικές, ἀνωνύμων λιβελλογράφων ἐναντίον Ἀρχιερέων-Μελῶν Αὐτῆς, περὶ δῆθεν συμμετοχῆς τους σὲ φανερὰ ἤ μυστικὰ Οἰκουμενιστικὰ Συνέδρια, πρὸς ἐπικύρωσιν ἤ προώθησιν τῶν ἀποφασισθέντων ἀπὸ τὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016.
Οἱ διαδίδοντες τέτοιου εἴδους ψευδέστατες κακοήθειες «τῷ διαβόλῳ ὑπηρετοῦσι καὶ λατρεύουσι», γιὰ τὸν λόγο δὲ αὐτὸ προτρέπεται τὸν εὐσεβὲς Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μὴν δίδει καμμία ἀπολύτως σημασία σὲ αὐτές.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 15/28-03-2018

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


(Τοιχογραφία του ΙΒ΄ αιώνος στην "Σκοτεινή Εκκλησιά" [Karanlık Kilise
στα Ματιανά ή Κόραμα [Göreme] της Καππαδοκίας)

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΘΑΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩΟ Άγιος Σάββας εν Καλύμνω, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948, η οποία, κατά το παλαιό ημερολόγιο, αντιστοιχεί με την 25η Μαρτίου, Εορτή του Ευαγγελισμού. Παραθέτουμε δύο μαρτυρίες περί του σημείου που έλαβε χώρα κατά την κοίμηση του Αγίου. Η πρώτη είναι από τον παλαιοημερολογίτη θεολόγο, αείμνηστο πλέον, Σταύρο Καραμήτσο και η δεύτερη από τον νεοημερολογίτη θεολόγο κ. Βασίλειο Παπανικολάου.

1. Από το βιβλίο  του Σταύρου Καραμήτσου "Αι χειροτονίαι των Γ.Ο.Χ. από κανονικής επόψεως" (Αθήνα, 1997, σελ. 110):2. Από το βιβλίο του Βασιλείου Παπανικολάου "Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω" (έκδοσις Ι. Μ. Αγ. Πάντων Καλύμνου, 1975 - το απόσπασμα από εδώ: http://www.kannavos.gr/biblia3.html):

"Περί το τέλος της ζωής του ευρίσκετο εν άκρα περισυλλογή και ιερά κατανύξει. Επί τρείς ημέρας ουδένα εδέχθη... Έδωσε τας τελευταίας συμβουλάς. Εζήτησεν την εν Χριστώ αγάπην και υπακοήν και όταν ο επιθανάτιος ρόγχος τον κατέλαβε και επί μακρόν συνεχίζετο, αίφνης, λαμβάνει δυνάμεις, ενώνει τας μικράς ευλογημένας χείρας του και χειροκροτεί επανειλημμένως ενώ εκ των χειλέων του εξέρχονται αι τελευταίαι ιεραί φράσεις: «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος». ... Την ώραν εκείνην ολίγαι μόνον μοναχαί (τον) περιέβαλλον ... Κάποια μοναχή είδε – κατά θείαν παραχώρησιν – τον άγιον Σάββαν να ανέρχεται εν μέσω χρυσού συννέφου εις τον ουρανόν... και να ψάλλει με γλυκυτάτην φωνήν το: «Ευαγγελίζου γή χαράν μεγάλην». Ήτο εσπέρας του Ευαγγελισμού με το παλαιόν τότε και η εκκλησία μας, ήρχισεν εορτάζουσα την λαμπράν ημέρα της Θεοτόκου και της ανθρωπότητος, την οποίαν τόσο πολύ ηυλαβείτο ο άγιος".

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς ποὺ ἀναμένουν τὴν Δευτέρα Παρουσία νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πάσχα αὐτό, κατὰ τὴν γνωστὴ «προφητεία» τοῦ πατρὸς Μαξίμου Βαρβαρῆ


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δὲν γράφουμε γιὰ νὰ σὰς κατακρίνουμε ἢ νὰ ἐκθέσουμε ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς θέσεως τοῦ πατρὸς Μαξίμου Βαρβαρῆ.
Θὰ ἐκθέσουμε μονάχα λίγα ἐρωτήματα στὴν ἀγάπη σας, πρὸς προβληματισμό, ποὺ ἴσως μάλιστα νὰ ἔχουν ἤδη τεθῆ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀδελφούς.
Οἱ ἡμέρες ἔφθασαν… Ὁσωνούπω ξημερώνει Τὸ Πάσχα. Ἐὰν τυχὸν δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία ποὺ ἀναμένετε, θὰ ἀποδεχθῆτε μὲ πολλὴ ταπείνωσι ὅτι πλανηθήκατε; Θὰ πᾶτε στὸν πατέρα Μάξιμο μὲ θρῆνο νὰ τοῦ δηλώσετε ὅτι πλανηθήκατε καὶ ὅτι πλανήθηκε καὶ ὁ ἴδιος καὶ ὅτι ὀφείλετε νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ εἶσθε στὸ ἑξῆς προσεκτικώτεροι; Θὰ παύσετε νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν πατέρα Μάξιμο, γιὰ τὸν ὁποῖο εὐχόμεθα νὰ μὴ βρῆ κάποια δικαιολογία γιὰ τὴν ἀποτυχία του, ἀλλὰ νὰ σπεύσῃ νὰ ζητήσῃ δημοσίως συγγνώμη καὶ νὰ ἀγωνισθῇ παντὶ σθένει νὰ μὴ προβάλῃ ξανὰ παρόμοιες ψευδοπροφητεῖες; Ἐάν, λοιπόν, δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία μεθαύριο, θὰ ἔχετε τὸ σθένος νὰ σκύψετε τὴν κεφαλὴ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιγύρου σας καὶ νὰ ἀποδεχθῆτε ὅτι πλανηθήκατε, καὶ νὰ μὴ προβῆ κανένας σας σὲ ἐνέργειες, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκθέσῃ σὲ κίνδυνο τὸν ἑαυτό του ἢ ἄλλους; Ἐὰν τὸ πράξετε θὰ εἶσθε πράγματι γνήσιοι χριστιανοὶ φιλόσοφοι. Ὅλοι μας καὶ κάθε ἡμέρα ἐξευτελιζόμαστε ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γιὰ σκέψεις καὶ πράξεις μας. Ἂς ἀποδεχθῆτε ὅτι πέσατε ἔξω σὲ αὐτὸ καὶ προχωρῆστε τὴν ζωή σας μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ προσευχή, προσευχόμενοι καὶ γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ὅσο καὶ ἂν νομίζετε κάποιοι ὅτι σᾶς ἐλέγχουμε ἢ σᾶς κοροϊδεύουμε, ἁπλῶς σᾶς λέγουμε ὅτι συμπάσχουμε. Καὶ, τοὐλάχιστον κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν θὰ σπεύσουμε νὰ σᾶς κουνήσουμε τὸ δάκτυλο καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε: «σᾶς τὰ λέγαμε»…
Καὶ κάτι τελευταῖο. Ἐπειδὴ εἴδαμε σὲ κάποιο βίντεο ἕνα συμπαθέστατο παπποῦ νὰ στέκεται δίπλα στὸν πατέρα Μάξιμο Βαρβαρῆ καὶ νὰ διαλαλῆ ὅτι εἶδε σὲ ὅραμα τὸν Χριστό μας, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι πρέπει νὰ ἀκούῃ τὸν πατέρα Μάξιμο, πιστεύω ὅτι ἐὰν δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία μεθαύριο, θὰ πρέπῃ σαφῶς νὰ ἀναγνωρίσετε ὅτι ἦταν ὁ ἵδιος ὁ Διάβολος αὐτὸς ποὺ ἐμφανίσθηκε (ἢ ἕνας δαίμονας, ἐν πάσῃ περιπτώσει), καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ὑποσχεθῆτε στὸν ἑαυτό σας νὰ μελετᾶτε περισσότερο τοὺς ἁγίους μας Πατέρες καὶ τὰ ἄλλα βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας (π.χ. Γεροντικὰ παλαιὰ καὶ σύγχρονα), στὰ ὁποῖα θὰ δῆτε ἄφθονες περιπτώσεις πλανῶν μέσῳ ὁραμάτων καὶ συμβουλὲς νὰ μὴ ἀποδεχώμεθα (ἀκόμη καὶ κατὰ Θεόν, ἐὰν δὲν εἴμαστε σὲ μεγάλα μέτρα ἀρετῆς) ὁράματα καὶ ὄνειρα (ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀσφαλιζώμαστε περισσότερο κατὰ τῆς πλάνης), καὶ νὰ ἀναζητήσετε ἕνα καλό, ταπεινὸ πνευματικό, ποὺ νὰ ποθῇ τὴν σωτηρία τὴν δική του καὶ τῶν πνευματικῶν του τέκνων (ποὺ δυστυχῶς σπανίζουν στὴν ἐποχή μας).

Καλὴ Ἀνάστασι καὶ συγχωρέστε μας ἐὰν σᾶς ἐδημιουργήσαμε κάποια ταραχή,
Β.Ν.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ  ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ" (ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9, ΟΜΟΝΟΙΑ, 6ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ. 2103244197)